• foto
TRAPER CUP 2020

REGULAMIN

 

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 

1.W zawodach może startować każdy członek PZW

2. Zawody eliminacyjne odbywać się będą na łowiskach

 

21 marzec - Kanał Bydgoski występ koło Nakła

29 marzec - Roszków,

17 maj - Wrocław – Kanał Rzeki Odry przy ulicy Zawalnej

20 czerwiec - Dzięczyna,

22 sierpień - Klucze Rzeka Odra,

20 wrzesień - Rzeka Warta Poznań.

3 – 4 Październik - Miejska Górka FINAŁ

 

3. Finał rozegrany będzie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony zostanie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.

4. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 150 zł. + 35,- dla osoba towarzysząca chcącej skorzystać z kateringu.

5. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest płatny – 150,- + 50,- dla osoba towarzysząca chcącej skorzystać z kateringu.

6. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony śniadanie, ciepły posiłek i napój.

7. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 

1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.

3.Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory.

4. Do finału zakwalifikuje się 50 zawodników z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.

5.W przypadku gdy 50 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.

6.W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 3 najlepszych tur eliminacyjnych. Przy równej ilości startów w zawodach decyduje sumaryczna waga złowionych ryb.

7. Zawody eliminacyjne rozgrywane są w jednej, czterogodzinnej turze.

8.Obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

9. Prawo umieszczania banerów reklamowych oraz wszelkich reklam firm i produktów (nie dotyczy reklam na sprzęcie wędkarskim) na terenie zawodów w czasie ich trwania mają tylko osoby reprezentujące oficjalnych organizatorów imprezy.

10.Wszelkie reklamy ustawione przez osoby postronne lub zawodników będą usuwane.

11.Harmonogram zawodów każdorazowo będzie ukazywał się indywidualnie dla danego łowiska.

 

III. Limity zanęt i przynęt

 

1. Obowiązują standardowe limity zanęt i przynęt zgodne z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, to jest 20l zanęty, gliny itp. oraz 2,5l robaków.

2. W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić obowiązujące limity.

 

IV. Nagrody

Pula nagród to 4000,- + 450,- (puchary, statuetki) na eliminacje.

 

1. Eliminacje -zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary.

Zwycięzcy w sektorach otrzymują pamiątkowe statuetki.

Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-9 otrzymują nagrody + jedna nagroda zostanie rozlosowana wśród nie nagrodzonych uczestników.

2.W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona rozlosowana wśród tych uczestników, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.

FINAŁ - pula nagród 16000,- + 1200,-(puchary i statuetki) (m. in. wędka TRAPER GST 8800 )

 

Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowe puchar i nagrody.

1. Zwycięzcy w sektorach otrzymują pamiątkowe statuetki.

2. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona rozlosowana wśród tych uczestników, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.

3. Za miejsca od 4-go do 9-go przyznane będą wartościowe nagrody rzeczowe + jedna nagroda do rozlosowania wśród nie nagrodzonych zawodników + 10 zestawów zanęty do rozlosowania.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów eliminacyjnych gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania eliminacji liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 40 osób.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe lub brak wody.

3. Zapisy na zawody eliminacyjne rozpoczynają się po ukazaniu komunikatu na stronie TRAPERA lub Facebooku.

 

Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS na numer telefonu 603 182 406 (Maciej Matuszewski)

 

i dokonanie wpłaty na rachunek :

Bank Spółdzielczy Poniec

84 8682 0004 0034 5387 2000 0020

podając w treści nazwę łowiska termin i czy wpłata łącznie z osobą tow.

 

4. Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby, które zgłaszają się na zawody wędkarskie z cyklu TRAPER CUP (eliminacje, finał) zgadzają się tym samym na publikację imion, nazwisk oraz wizerunku w postaci zdjęć na stronach internetowych, Facebooku związanych z tymi imprezami na terenie Unii Europejskiej

Pobierz katalog w formacie pdf