08-103 Nowe Opole, ul. Okrężna 32
serwis tel. +48 608 563 33